Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK 2017/2018
DO ZAKUPIENIA PRZEZ RODZICÓW


Klasa I - VII  otrzymają darmowe podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na początku roku szkolnego 2017/2018 (oprócz religii).

Uwaga: Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń do religii dla klas 0-VII - Ks. K. Mielnicki,
D. Koroś E. Kondrak, B. Nosek  - wyd. Jedność.