Trzecie miejsce dziewcząt w zawodach w czwórboju lekkoatletycznym.


W dniu 16 maja 2017 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej zostały rozegrane zawody w czwórboju lekkoatletycznym w ramach Gminnej Spartakiady gminy Małkinia Górna.
Dziewczętom udało się zająć 3 miejsce.

 

 

 

 

Drużyna dziewcząt:
Anna Kucharek
Aleksandra Federczyk
Małgorzata Koroś
Kamila Wyszyńska
Dominika Dębek
Amelia Chaberska
Małgorzata Wójcik

Chłopcom udało się zająć również dobre 4 miejsce.
Drużyna chłopców:
Jakub Wiechowski
Marcin Wrotnowski
Mateusz Parys
Kacper Zamolski
Jakub Kucharek
Damian Kucharek
Dominik Kędzierski

Gratulacje dla wszystkich zawodników.

Zdjęcia pochodzą ze strony na FB: Gminna Spartakiada Szkół Podstawowych
Małkinia