Samorząd Uczniowski

Utworzono: czwartek, 31, maj 2012 17:25
admin

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodnicząca- Dominika Dębek
Zastępca - Anna Kucharek
Skarbnik - Małgorzata Wójcik

Opiekun: p. Katarzyna Karwowska.