Rekrutacja 2014/2015

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie uprzejmie informuje, iż od dnia 3 marca 2014 roku rozpoczynają się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I na rok szkolny 2014/2015.

Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci urodzone w 2009 roku (pięciolatki). Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2007 roku oraz sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku.
Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły i trwać będą do 25.III. 2014 r.
Stosowne druki można pobrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

 

zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

 

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

 

 

oświadczenia /oddział przedszkolny/

 

 

zasady rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

 

zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

 

 

wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dotyczy kandydatów z poza obwodu)

 

 

oświadczenia (szkoła podstawowa)