Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca - Anna Jackowska 

Wiceprzewodnicząca - Anna Zamolska

Skarbnik - Krystyna Wiechowska

Sekretarz - Małgorzata Szostek

Komisja Rewizyjna:

Magdalena Zalewska

Anna Czarnecka

Marta Rozpara

Rada Rodziców podjęła uchwałę, iż w roku szkolnym 2017/2018 składka na konto RR wynosić będzie: 40,0 - pierwsze dziecko, 20,0 zł - drugie dziecko, pozostałe dzieci - 0,0 zł.

Rada Rodziców zachęca do wpłat proponując następujący system ratalny: I rata do dn. 30.11.2016r., II rata do dn. 28.02.2017 r., III rata do dn. 31.05.2017r.