Oferta zajęć pozalekcyjnych

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2012/2013 

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia/godzina

Nauczyciel

Koło języka angielskiego

 

Piątek

Godz. 13.05-13.50

Edyta Więckowska

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki

Poniedziałek

Godz. 13.55-14.40

Aneta Mystkowska

Zajęcia wyrównawcze

 

Poniedziałek

Godz. 13.55-14.40

Aldona Borowa

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego

 

Czwartek

Godz. 13.55-14.40

/co drugi tydzień/

Barbara Sobieska

Zajęcia wyrównawcze

 

Czwartek

Godz. 12.10-12.55

Katarzyna Karwowska

Zajęcia ruchowe

Środa

Godz. 12.10-12.55

Piotr Krawczyk

Zajęcia ruchowe

 

Czwartek

Godz. 12.10-12.55

Piotr Krawczyk

Zajęcia wyrównawcze

 

Poniedziałek

Godz. 12.10-12.55

Marianna Ducka

Koło matematyczne

 

Wtorek

Godz. 12.10-12.55

Marianna Ducka

Zajęcia artystyczne

Środa

Godz. 13.05.-13.50

Dorota Koroś