Nadanie imienia

 

25 maja 2001r

Rozpoczęcie uroczystości

Ksiądz Prymas w asyście Ks. Biskupa

                              Prowadząca uroczystość                       Wójt Gminy Marek Kubaszewski
                                  - p. Barbara Sobieska                               wita dostojnych gości

Powitanie Ks. Prymasa przez rodziców

Na uroczystość przybyło ponad 1000 osób

Msza święta


Mszę świętą odprawił
Jego Eminencja
Kardynał Józef Glemp -
- Prymas Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewangelię przeczytał dk. Andrzej Lubowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystości swoim śpiewem uświetnił chór Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
z Sokołowa Podlaskiego

Procesja z darami

Komunia św.

Ceremonia nadania imienia

 

 

 

 

 

 

Poczet flagowy stanowią absolwenci szkoły: Piotr Imbrzykowski, Dorota Chaberska, Monika Chaberska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Bruszewski odczytuje Uchwałę w sprawie nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Kiełczewie.

 

 

 

 Przewodniczący Rady przekazuje uchwałę Dyrektorowi Szkoły

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły dziękuje Radzie Gminy
za podjęcie uchwały,
Przedstawia obszerną informację o  historii szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 


Poświęcenie oraz przekazanie sztandaru

 

 

 

Poświecenia sztandaru dokonał Ks. Prymas kard. Józef Glemp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły Andrzej Koroś przekazuje sztandar pierwszemu pocztowi

 

 

 

Pierwszy poczet sztandarowy szkoły

 

 

 

Ślubowanie na sztandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisanie aktu erekcyjnego przez Kard. Józefa Glempa

 

 

 

 

 

Podpisanie aktu erekcyjnego przez w-ce Kurator Reginę Pruszyńską

 Podpisanie aktu erekcyjnego przez fundatora sztandaru Teresę Knobel

Podpisanie aktu erekcyjnego przez Wójta Gminy Marka Kubaszewskiego

 Część artystyczna

 

Zakończenie uroczystości

Wręczenie medali pamiątkowych za upowszechnianie wiedzy o osobie i dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia - otrzymuje Wójt Gminy Marek Kubaszewski

Wręczenie medali pamiątkowych za upowszechnianie wiedzy o osobie i dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia - otrzymuje Ks. Proboszcz Krzysztof Maksimiuk

 

 

 

 

 

Wręczenie medali pamiątkowych za upowszechnianie wiedzy o osobie i dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia - otrzymuje Dyrektor Szkoły Andrzej Koroś

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Koroś otrzymuje nagrodę za I miejsce w dekanalnym konkursie wiedzy o osobie Prymasa Tysiąclecia

Kamil Ber otrzymuje nagrodę za I miejsce w dekanalnym konkursie wiedzy o osobie Prymasa Tysiąclecia

Krótki spacer po okolicy