Mój pierwszy robot

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole odbywały się zajęcia z projektu "Mój Pierwszy Robot". W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono po 16 uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach z robotyki. Warsztaty zaplanowano na 4 weekendy – w każdy weekend 12 godzin. Zajęcia odbywały się w szkolnej pracowni komputerowej (której wyposażenie zakupiono ze środków EFS w roku 2005) i były prowadzone przez 3 instruktorów zewnętrznych. Na każdych zajęciach był obecny nauczyciel-opiekun ze strony szkoły, p. Piotr Krawczyk.
Warsztaty obejmowały następujący zakres tematyczny:
•wprowadzenie w świat robotyki i elektroniki
•zbudowanie i zaprogramowanie swojego pierwszego robota od podstaw
•zapoznanie się z działaniem silników na podstawie robota Tribot (regulacja prędkości, wykorzystanie wbudowanych enkoderów, pomiar drogi, jazda na wyznaczoną odległość i obroty o wyznaczony kąt)
•poznanie zasad z zakresu fizyki, działania czujników takich jak czujnik do pomiaru kolorów, dźwięku, odległości
•programowanie w środowisku graficznym – oprogramowanie lego oraz w języku C++ (z którego korzystają również studenci politechniki)
•zbudowanie prostego układu elektronicznego
•zbudowanie własnego czujnika "smaku" i światła z dostarczonych elementów i podłączenie go do robota.
•ew. budowa skanera 3D oraz kompasu cyfrowego
•wyścigi i walki robotów

Uczestnicy podchodzili do warsztatów z wielkim zapałem i zainteresowaniem.
Na półmetku projektu, w maju-czerwcu zorganizowano konkurs plastyczny na wykonanie swojego pierwszego robota. Była to okazja do wspólnego spotkania uczestników projektu ze wszystkich szkół, sprawdzenia nabytej wiedzy i wręczenia nagród za osiągnięcia. Zwycięzcą konkursu został uczeń klasy piątej naszej szkoły Dawid Wiechowski.
We wrześniu zorganizowano wycieczki do Warszawy, w ramach których uczestnicy zwiedzali wraz z oprowadzaniem Centrum Nauki Kopernik, co miało na celu praktyczne poznanie nauk ścisłych: zjawisk fizycznych towarzyszących codziennej egzystencji człowieka, osiągnięć ludzkiej myśli technicznej, rozwoju cywilizacji, tajników ludzkiej psychiki i ciała. Mieli oni również tam okazję wykonać kilka doświadczeń naukowych.
W listopadzie przeszkolono natomiast 6 nauczycieli (12h) w zakresie obsługiwania sprzętu i prowadzenia zajęcia z robotyki.
Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie edukacyjne z pokazami eksperymentów z dziedzin nauk ścisłych. Rozdano certyfikaty uczniom i nauczycielom, a szkołom przekazano sprzęt, niezbędny do uruchomienia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w każdej szkole po zakończeniu projektu.