TURNIEJ „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” – ELIMINACJE GMINNE

 

 

W dniu 16 października 2013 roku w Małkini Górnej odbył się Gminny Turniej „Bezpieczna Droga do Szkoły”, który jest pierwszym etapem w rozgrywkach ogólnopolskich.

 

 

 

 

   Turniej „Bezpieczna Droga do Szkoły” rozpoczął się o godzinie 8.30 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Wójt Gminy Małkinia Górna Pan Marek Kubaszewski, który również zadbał o poczęstunek dla uczestników turnieju. Ponieważ Wójt propaguje zdrowy tryb życia, w tym roku zawodnicy mogli posilić się nie tylko słodkimi bułeczkami, ale i jabłkami. Na potrzeby konkursu szkoły otrzymały książeczkę „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa. Podręcznik młodego rowerzysty”, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, z której wszyscy uczestnicy korzystali podczas przygotowań do konkursu.

   Celem konkursu, jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

   Turniej został skierowany zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych. Rozgrywki składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszym etapie zawodnicy musieli wykazać się znajomością przepisów w zakresie ruchu drogowego, a w drugim niebywałą sprawnością w pokonywaniu przeszkód na placu manewrowym, który specjalnie na potrzeby turnieju został przygotowany na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2  im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. Po ukończeniu części teoretycznej uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą w zakresie przepisów ruchu drogowego, przystąpili do części sprawnościowej. Wszyscy zawodnicy musieli pokonać na rowerach takie przeszkody jak: ósemka, równoważnia, slalom z ogranicznikiem, korytarz z desek, przedmiot do przewożenia, bramka.

   Trzeba przyznać, że były to trudne konkurencje i wymagały od uczestników turnieju niebywałej sprawności, umiejętności technicznych jazdy na rowerze, determinacji, jak również koncentracji i opanowania emocji. Pomimo wysokiego stopnia trudności, znaleźli się i tacy uczniowie, którzy doskonale poradzili sobie ze wszystkimi przeszkodami, uzyskując bardzo dobre  wyniki.

   Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej w osobach: Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Pani Ewa Dmochowska oraz Zastępca Naczelnika  - starszy aspirant Pan Marek Brzostek.

   Turniej „Bezpieczna Droga do Szkoły” został przygotowany i zorganizowany przez Gminny Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli: Koordynator Gminny Pani Danuta Włodarczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej, Przewodnicząca Pani Mieczysława Porucznik – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej oraz członkowie: Asystent Przewodniczącego Pani Zofia Grzymkowska – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Asystent Przewodniczącego Pani Jolanta Rydzewska – pedagog szkolny.

   Niewątpliwie wszyscy zawodnicy, byli bardzo dobrze przygotowani do turnieju, za co słowa uznania i podziękowania należą się ich opiekunom. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego to:

Kategoria Gimnazja - dziewczęta: Magdalena Ogonowska PG nr 2, Julia Rytel-Siłka PG nr 1, Monika Borowa PG nr 1, Marta Bednarczyk PG nr 1, Patrycja Steć PG Prostyń.

Kategoria Gimnazja - chłopcy: Dawid Kochański PG nr 2, Łukasz Roguski PG nr 2, Filip Przychodzeń PG nr 2, Mateusz Sobotka PG Prostyń, Adam Kursa PG nr 2.

Kategoria Szkoły Podstawowe - dziewczęta: Agnieszka Gąsior Szkoła Podstawowa w Prostyni, Olga Kłusek Szkoła Podstawowa w Kiełczewie, Natalia Jaźwińska Szkoła Podstawowa w Glinie, Łucja Krajza Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej, Natalia Krajza Szkoła Podstawowa nr 1 w Małkini Górnej.

Kategoria Szkoły Podstawowe - chłopcy: Mateusz Sobotka Szkoła Podstawowa w Prostyni, Maciej Wyszyński Szkoła Podstawowa w Kiełczewie, Szymon Wiechowski Szkoła Podstawowa w Kiełczewie, Wojciech Sokołowski Szkoła Podstawowa w Kańkowie, Adam Ruciński Szkoła Podstawowa w Glinie.

Łącznie największą liczbę punktów w Gminnym Turnieju „Bezpieczna Droga do Szkoły” otrzymałi: w Gimnazjach – Magdalena Ogonowska uczennica PG nr 2 w Małkini Górnej, Dawid Kochański PG nr 2 w Małkini Górnej. Natomiast w Szkołach Podstawowych: Natalia Jaźwińska uczennica Szkoły Podstawowej w Glinie, Maciej Wyszyński uczeń Szkoły Podstawowej w Kiełczewie.

   Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali gadżety tematyczne, związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, które na potrzeby imprezy przekazał Pan Dariusz Rafalik Przewodniczący Rady Powiatu. Dodatkowo uczniowie, którzy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych otrzymali pamiątkowe dyplomy.

   Uczniowie przygotowywali się do turnieju pod okiem opiekunów – nauczycieli w swoich szkołach: Pani Aneta Mystkowska, Pani Małgorzata Siwerska, Pani Dorota Sławińska, Pani Marzena Rolek, Pani Irena Długoborska, Pani Agnieszka Pajura, Pani Danuta Osiadacz, Pani Bogumiła Siwek, Pani Dorota Rzempołuch, Pani Hanna Tarnowska.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy!