Nasi uczniowie wygrali konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie.

Dnia 18 maja podczas Święta Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom organizowanych wcześniej konkursów o tematyce związanej z osobą patrona tej szkoły Fryderyka Chopina.

W konkursie wiedzy nasi uczniowie pod kierunkiem p. Doroty Koroś: Monika Wyszyńska i Maciej Wyszyński zajęli równorzędne pierwsze miejsce, zaś Zuzia Składanek – miejsce trzecie. Ponadto Monika zagrała również dwa utwory podczas koncertu kończącego uroczystości.
Gratulujemy!