Kadra

Kadra pedagogiczna 

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Andrzej Koroś

 

Dyrektor szkoły
zajęcia komputerowe

 

Aldona Borowa

 

edukacja wczesnoszkolna
przyroda

Marianna Ducka

 

edukacja przedszkolna
historia

 

Katarzyna Karwowska

 

edukacja wczesnoszkolna

Hanna Kiełek

 

edukacja wczesnoszkolna
przyroda

 

Dorota Koroś

 

religia, plastyka, muzyka, wdż

 

Piotr Krawczyk

 

wychowanie fizyczne, świetlica

 

Aneta Mystkowska

 

matematyka, 
zajęcia komputerowe

 

Danuta Osiadacz

 

technika

 

Barbara Sobieska

 

język polski

 

Marta Skorek

 

pedagog szkolny

 

Hanna Tarnowska

 

biblioteka

 

Ewa Gałązka

 

język angielski

 

 

Pracownicy administracji i obsługi

Sekretariat: Maryla Flak /sekretariat czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 - 13.30/
Pracownicy obsługi: Malwina Terciak, Renata Dawidowska, Andrzej Pietrak, Jolanta Syta