Indywidualizacja procesu nauczania

W naszej szkole od 4 lutego 2013r. rozpoczęła się realizacja Projektu POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I -III Szkół Podstawowych".
W projekcie bierze udział 11 uczniów i uczennic. Aby sprostać potrzebom i wymaganiom wychowanków szkoła zaproponowała zajęcia zgodne z indywidualnymi potrzebami uczniów. Zajęcia prowadzone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
Na ten cel szkoła otrzymała środki w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem i trwać będą do końca czerwca 2013 roku.