Hymn

Hymn Szkoły
słowa: Halina Rytel Skorek, muzyka: Paweł Andruszkiewicz

My, dzieci z orłów pokoleń
Budujemy w jedności przyszłość,
Rozwińmy skrzydła jak sztandar,
By zdobyć szerokie loty.

Ref:
Orły to wolne ptaki
Jak wolna jest nasza pieśń,
potrafią wzbić się wysoko,
miłość i wiarę nieść.

My, dzieci z duchem wolności
Gromadźmy wiedzę rzetelnie,
By można było ją rozdać
Jak kromki chleba i kielnie

Ref:
Orły to wolne ptaki....

My, dzieci Kiełczewskiej szkoły
Z Rybakiem Tysiąclecia
Płyniemy po nasze jutro,
Dobro i piękno człowieka

Ref:
Orły to wolne ptaki....

 Z tarczą do boju – po wiedzę,
Zwyciężać – tylko przez serce,
Wznieść się ponad wyżyny, to
W prawdzie, bo życia w niej więcej.

Ref:
Orły to wolne ptaki....