Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie          w roku szkolnym 2016/2017 określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) - § 5

Lp.

Data dnia wolnego

Podstawa prawna

1

31 października 2016r

§ 5 ust.2 pkt 3

2

2 maja 2017r

§ 5 ust.2 pkt 3

3

12 czerwca 2017r

§ 5 ust.2 pkt 3

4

16 czerwca 2017r

§ 5 ust.2 pkt 3

5

19 kwietnia 2017 (rezerwa)

§ 5 ust.2 pkt 3

6

05 stycznia 2017 (rezerwa)

§ 5 ust.2 pkt 3

 Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić im opieki.

Rodzice zgłaszają potrzebę opieki nad ich dziećmi poprzez indywidualne, pisemne oświadczenia złożone do dyrektora szkoły w odpowiednim terminie.