Absolwenci szkoły 2016

 2016

Nikola Kiędzierska, Paulina Dębkowska, Weronika Ber, Monika Kijak, Jakub Maliszewski,
Mateusz Nowak.
Wychowawcy: p. Marianna Ducka, p. Aldona Borowa, p. Barbara Sobieska, p. Dorota Koroś
dyrektor szkoły p. Andrzej Koroś